Eksperci

Ekspert

Tomasz Bąkowski

Profesor nauk prawnych. Radca prawny. Kierownik Katedry Prawa Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego w latach 2012–2016; członek Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów w latach 2012–2018, ekspert w projekcie SEAPLANSPACE – Marine spatial planning instruments for sustainable marine governance No. STHB.04.01.00-22-0111/17; członek Zespołu Zadaniowego ds. zintegrowanej polityki rozwoju Polski i Europy przy Komitecie Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2019-2022; członek Rady Naukowej Parku Narodowego „Bory Tucholskie” na kadencję 2020-2025. Bezdyskusyjnie jeden z najlepszych ekspertów w dziedzinie prawa budowlanego, zagospodarowania przestrzennego, prawnej regulacji obszarów morskich, legislacji administracyjnej oraz szeroko pojmowanego prawa administracji publicznej. Liczba ekspertyz, analiz, publikacji naukowych, które wywarły i wciąż żywo wpływają na praktykę prawniczą jest nie do opisania, w tak krótkiej notce.

Ekspert

Patrycja Antoniak – Tęskna

Doktor nauk prawnych. Adwokat. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Mediator i certyfikowany Coach (Business Coaching Diploma). Znakomita specjalistka z zakresu prawa budowlanego (ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień własności intelektualnej w procesie inwestycyjno-budowlanym). Od wielu lat z sukcesami wspiera inwestorów, deweloperów, biura inżynierskie i pracownie architektoniczne w przygotowaniu i realizacji inwestycji budowlanych. Mówią, że jest niezastąpiona. Niezwykle skromna i pracowita. Doskonale poruszająca się w aspektach międzynarodowych zagadnień, w których się specjalizuje. Autorka pokaźnej liczby publikacji.

Ekspert

Krzysztof Kiełpiński

Ksiądz rzymskokatolicki z wykształceniem prawniczym. Absolwent Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Wydziału Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Specjalizuje się w kanonicznym prawie małżeńskim, kanonicznym prawie karnym oraz prawie sakramentalnym Kościoła Katolickiego. Jego pasją są także sprawy z zakresu prawa kanonizacyjnego (niestety poza ofertą kancelarii). Autor licznych publikacji o charakterze naukowym i eksperckim nie tylko z prawa kanonicznego. Niezwykle cierpliwy i empatyczny. Słuchający w sposób aktywny i towarzyszący, a jednocześnie niezwykle dyskretny. Potrafiący znaleźć rozwiązanie (i to niejedno) spraw wydających nie do rozwiązania.

Ekspert

Emilia Lucyna Chojonowska – Tudruj

Adwokat kościelny zatwierdzony przy Sądzie Metropolitalnym Warszawskim. Pełni funkcję pełnomocnika i adwokata stron w procesach o stwierdzenie nieważności małżeństw sakramentalnych. Jednocześnie jest członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Jeden z najwybitniejszych praktyków w dziedzinie postępowań kanonicznych. Całym sercem i umysłem angażuje się w prowadzone postępowania. Nieustępliwa a jednocześnie niezwykle taktowna. Bardzo wrażliwa na szczegóły każdej sprawy, jednocześnie nie tracąca z oczu obrazu całości.