Zespół – backup

Wspólnik, Adwokat

Krzysztof Andrzej Wąsowski

Najstarszy w zespole. Doktor nauk prawnych. Adiunkt w Katedrze Prawa Cyberbezpieczeństwa i Nowych Technologii w Instytucie Prawa Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie. Jednocześnie pracownik naukowy w Akademickim Centrum Polityki Cyberbezpieczeństwa w tejże Akademii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Top Public Executive na IESE Business School w Barcelonie. Legitymuje się tytułem „Trener Roku” działu szkoleniowego Wolters Kluwer Polska. Członek Rady Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. Od wielu lat specjalizuje się w prowadzeniu negocjacji i postępowań między biznesem a administracją publiczną. Były konsultant naukowy w Trybunale Konstytucyjnym. Były Członek Sądu Arbitrażowego przy Komisji Nadzoru Finansowego. Członek wielu towarzystw naukowych, w tym: Polskiego Towarzystwa Legislacyjnego, Polskiego Stowarzyszenia Ekonomicznej Analizy Prawa, Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej, Polskiego Towarzystwa Familiologicznego.

Wspólnik, Adwokat

Karolina Lorenc-Pawlak

Adwokat z pokaźnym doświadczeniem. Dumna absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego oraz Podyplomowych Studiów Prawa i Ekonomii Rynków Kapitałowych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Niezwykle angażująca się w perfekcyjne zrealizowanie każdego zadania (im trudniej – tym lepiej). Uznany praktyk w zakresie polskiego i unijnego prawa ochrony konkurencji oraz prawa rynków finansowych. Legitymuje się bogatym dorobkiem w prowadzeniu postępowań i procesów w zakresie szeroko pojętego prawa gospodarczego. Przygotowywane przez nią opinie i analizy budzą respekt i skupiają uwagę.

Wspólnik, Prokurent

Monika Podgórska

Wspólnik Zarządzający z przeszło 15-letnim doświadczeniem w tym fachu. Współtworzyła organizację oraz prowadziła sprawy organizacyjne takich kancelarii jak słynna ECh&W. Teraz współtworzy i kieruje sprawami organizacyjnymi WLP Legal. Urodzona menager najlepszych kancelarii prawniczych. Lojalna, sumienna, niezawodna. Uwielbiają z nią pracować firmy księgowe obsługujące kancelarie i wsparcie informatyczne firm prawniczych. O biznesie prawniczym wie (prawie)wszystko.

Partner, Radca prawny

Paulina Kapler

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji oraz Podyplomowego Studium Prawa Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Wybitna specjalistka z zakresu prawa zamówień publicznych. Posiada rozległe i unikalne doświadczenie w doradzaniu przedsiębiorcom, agencjom rządowym oraz jednostkom sfery budżetowej w zakresie finalizowania przetargów i skutecznego realizowania zawieranych w ich wyniku umów. Niezwykle rzetelna i dokładna. Także doradza strategicznie w zakresie integracji podmiotów gospodarczych. Opiniuje m.in. w zakresie prawnej dopuszczalności realizacji modeli prowadzenia działalności i założeń funkcjonowania modeli biznesowych. Centra Usług Wspólnych działające w grupach kapitałowych nie mają przed nią tajemnic. Brała aktywny udział przy tworzeniu projektu ustawy o ważnych wydarzeniach sportowych.

Radca prawny

Tomasz Ficek

Bez reszty oddany prawu gospodarczemu (zarówno jego publicznej jak i prywatnej formie). Cechuje się dużą ofiarnością i zaangażowaniem w pracę dla klientów, których nie potrafi segregować i marginalizować. Dla każdego pracuje w pełnym – maksymalnym – wymiarze. Swoje bogate doświadczenie zdobywał zarówno przy dużych i spektakularnych transakcjach (doradzając m.in. Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. przy jej najbardziej znaczących zakupach i inwestycjach) jak i w pracy urzędniczej (w dawnych ministerstwach: gospodarki oraz rozwoju). Stąd też przygotowywane przez niego raporty due dilligence uchodzą za wzorcowe.

Adwokat

Katarzyna Bando


Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Urodzona cywilistka. W kancelarii odpowiedzialna za kwestie związane z prawem cywilnym materialnym i procesowym. Wyjątkowo kompetentna i drobiazgowa. Jednocześnie niezwykle opanowana. Miłośniczka szczegółów, które decydują o tym co najważniejsze. Nie pomija żadnej istotnej kwestii. Jednocześnie nie lubi tracić czasu na kwestie bez znaczenia.

Aplikant radcowski

Piotr Jakubowski

Lider wśród aplikantów kancelarii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od samego początku rzucony na „głębokie wody”, na których znakomicie sobie radzi. Uczestniczy w przygotowywaniu strategii procesowych, przygotowywaniu pism oraz reprezentowaniu Klientów przed sądami i organami władzy publicznej. Nie boi się wyzwań, które potrafi szybko realizować. Fascynuje się prawem własności intelektualnej. Naprawdę duży talent.

Asystent prawny

Zuzanna Makowiecka


Lider wśród praktykantów kancelarii. Studentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Naukę łączy z praktycznym poznawaniem zawodu prawnika. Staranna i dokładna. Nie odpuszcza trudnych zadań.

Eksperci

Of Counsel

Ekspert

Tomasz Bąkowski

Profesor nauk prawnych. Radca prawny. Kierownik Katedry Prawa Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego w latach 2012–2016; członek Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów w latach 2012–2018, ekspert w projekcie SEAPLANSPACE – Marine spatial planning instruments for sustainable marine governance No. STHB.04.01.00-22-0111/17; członek Zespołu Zadaniowego ds. zintegrowanej polityki rozwoju Polski i Europy przy Komitecie Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2019-2022; członek Rady Naukowej Parku Narodowego „Bory Tucholskie” na kadencję 2020-2025. Bezdyskusyjnie jeden z najwybitniejszych ekspertów w dziedzinie prawa budowlanego, zagospodarowania przestrzennego, prawnej regulacji obszarów morskich, legislacji administracyjnej oraz szeroko pojmowanego prawa administracji publicznej. Ilość ekspertyz, analiz, publikacji naukowych, które wywarły niekwestionowany wpływ i wciąż żywo wpływają na praktykę prawniczą jest nie do opisania, w tak krótkiej notce.

Ekspert

Agata Kosieradzka-Federczyk

Doktor nauk prawnych. Radca prawny. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Członek Warszawskiego Seminarium Aksjologii Administracji. Była ekspertem w biurze Trybunału Konstytucyjnego. Adiunkt w Instytucie Nauk Prawnych UKSW, zajmuje się zagadnieniami prawa publicznego, z  szczególnym naciskiem na prawo ochrony środowiska. Jej szczegółowe zainteresowania naukowe koncentrują się na międzynarodowym prawie ochrony środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko. Autorka licznych monografii, komentarzy, artykułów naukowych oraz poradników z zakresu prawa i postępowania administracyjnego, w tym prawa ochrony środowiska. Obdarzona szczególnie wnikliwym spojrzeniem na zagadnienia środowiska naturalnego w normach prawnych.

Ekspert

ks. Krzysztof Kiełpiński

Absolwent Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Wydziału Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Specjalizuje się w kanonicznym prawie małżeńskim, kanonicznym prawie karnym oraz prawie sakramentalnym Kościoła Katolickiego. Jego pasją są także sprawy z zakresu prawa kanonizacyjnego (niestety poza ofertą kancelarii). Autor licznych publikacji o charakterze naukowym i eksperckim nie tylko z prawa kanonicznego. Niezwykle cierpliwy i empatyczny. Słuchający w sposób aktywny i towarzyszący, a jednocześnie wyjątkowo dyskretny. Potrafiący znaleźć rozwiązanie (i to niejedno) spraw wydających się nie do rozwiązania.

Ekspert

Emilia Lucyna Chojnowska-Tudruj

Adwokat kościelny zatwierdzony przy Sądzie Metropolitalnym Warszawskim. Pełni funkcję pełnomocnika i adwokata stron w procesach o stwierdzenie nieważności małżeństw sakramentalnych. Jednocześnie jest członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Jeden z najwybitniejszych praktyków w dziedzinie postępowań kanonicznych. Całym sercem i umysłem angażuje się w prowadzone postępowania. Nieustępliwa a jednocześnie niezwykle taktowna. Bardzo wrażliwa na szczegóły każdej sprawy, jednocześnie nie tracąca z oczu obrazu całości.

Ekspert

Bartłomiej Janyga

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studiów podyplomowych w zakresie prawa porównawczego na Uniwersytecie im. Fryderyka – Wilhelma w Bonn. Radca prawny z niezwykle bogatym doświadczeniem zarówno w międzynarodowych firmach prawniczych jak i światowych gigantach ubezpieczeniowych. Obecnie z ogromnym sukcesem kieruje własną kancelarią prawniczą wyspecjalizowaną w prowadzeniu masowych procesów dla firm ubezpieczeniowych. Wybitny ekspert z zakresu prawa ubezpieczeń oraz prawa medycznego. Jest autorem wzorcowych na polskim rynku rozwiązań w zakresie warunków ubezpieczenia ochrony prawnej, grupowych umów ubezpieczenia oraz systemów sprzedaży tego produktu dla podmiotów z branży finansowej oraz artykułów i komentarzy z zakresu ubezpieczenia ochrony prawnej. Prowadzi wykłady i szkolenia na temat prawa medycznego i ubezpieczeniowego.

Ekspert

Patrycja Antoniak – Tęskna

Doktor nauk prawnych. Adwokat. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Mediator i certyfikowany Coach (Business Coaching Diploma). Znakomita specjalistka z zakresu prawa budowlanego (ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień własności intelektualnej w procesie inwestycyjno-budowlanym). Od wielu lat z sukcesami wspiera inwestorów, deweloperów, biura inżynierskie i pracownie architektoniczne w przygotowaniu i realizacji inwestycji budowlanych. Mówią, że jest niezastąpiona. Niezwykle skromna i pracowita. Doskonale poruszająca się w aspektach międzynarodowych zagadnień, w których się specjalizuje. Autorka pokaźnej liczby publikacji.

Ekspert

Dariusz Skłodowski

Wyróżniony absolwent prawa na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doradca podatkowy (wpisany pod numerem 01530). Od prawie trzydziestu lat związany z branżą finansową. Posiada certyfikat Ministra Finansów na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych. Wybitny specjalista z zakresu podatków, ale i z rachunkowości. Zajmuje się szeroko pojętą tematyką rachunkowości i prawa podatkowego, posiada rozległą wiedzę w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, osób prawnych i VAT. Specjalizuje się w doradztwie związanym z restrukturyzacją przedsiębiorstw. Niezwykle precyzyjny i dokładny. Potrafiący znajdować rozwiązania najbardziej złożonych problemów – bez uprzedniego ich prowokowania.

Ekspert

Piotr Kościańczuk

Wyróżniony absolwent Prawa na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, a także absolwent Politechniki Warszawskiej, gdzie aktualnie wykłada na wydziale Inżynierii Produkcji. Ukończył studia MBA na Francuskim Instytucie Zarządzania. Doradca podatkowy z rozległym doświadczeniem i wszechstronnymi kompetencjami. Zajmuje się szeroko pojętą tematyką rachunkowości i prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem od towarów i usług oraz postępowaniami podatkowymi. Jako Główny Księgowy odpowiedzialny jest za wdrożenie polityki rachunkowości i zasad wycen u Klientów ze szczególnym uwzględnieniem firm produkcyjnych. Nieoceniony przy złożonych i trudnych projektach.

Ekspert

Justyna Kuś

Radca prawny. Wyróżniona absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, a także studiów podyplomowych w zakresie Prawa Zamówień Publicznych na Uniwersytecie Warszawskim oraz Studium dla Doradców Podatkowych przy Instytucie Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy. Niezwykle ceniony ekspert z zakresu prawa gospodarczego i podatkowego. Wszechstronna i niebywale dokładna. Jej wiedza jest niezbędna przy prowadzeniu dużych i skomplikowanych gospodarczych z elementem publicznoprawnym w tle.

Ekspert

Sergiusz Felbur

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada bogate doświadczenie zawodowe nabyte w renomowanych polskich oraz międzynarodowych spółkach doradztwa podatkowego i kancelariach prawnych. W ramach praktyki zawodowej uczestniczył w kompleksowym doradztwie podatkowym na rzecz podmiotów m.in. z branży nieruchomościowej, budowlanej, finansowej, automotive, retail czy FMCG. Przedmiotem jego zainteresowań jest interdyscyplinarne doradztwo w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, podatku od towarów i usług, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku od nieruchomości. Doradza także przedsiębiorcom we wdrażaniu ulg i preferencji podatkowych, w tym ulgi B+R, 50% autorskich kosztów podatkowych oraz IP Box oraz posiada doświadczenie w prowadzeniu postępowań kontrolnych, podatkowych oraz sądowo-administracyjnych.