Zespół

Wspólnik, Adwokat

Krzysztof Andrzej Wąsowski

Najstarszy w zespole. Doktor nauk prawnych. Adiunkt w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości. Jednocześnie pracownik naukowy w Akademickim Centrum Polityki Cyberbezpieczeństwa w Akademii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Top Public Executive na IESE Business School w Barcelonie. Legitymuje się tytułem „Trener Roku” działu szkoleniowego Wolters Kluwer Polska. Wiceprzewodniczący Rady Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. Od wielu lat specjalizuje się w prowadzeniu negocjacji i postępowań między biznesem a administracją publiczną. Były konsultant naukowy w Trybunale Konstytucyjnym. Były Członek Sądu Arbitrażowego przy Komisji Nadzoru Finansowego. Członek wielu towarzystw naukowych.

Wspólnik, Adwokat

Karolina Lorenc-Pawlak

Adwokat z pokaźnym doświadczeniem. Dumna absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego oraz Podyplomowych Studiów Prawa i Ekonomii Rynków Kapitałowych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Niezwykle angażująca się w perfekcyjne zrealizowanie każdego zadania (im trudniej – tym lepiej). Uznany praktyk w zakresie polskiego i unijnego prawa ochrony konkurencji oraz prawa rynków finansowych. Legitymuje się bogatym dorobkiem w prowadzeniu postępowań i procesów w zakresie szeroko pojętego prawa gospodarczego. Przygotowywane przez nią opinie i analizy budzą respekt i skupiają uwagę.

Wspólnik, Prokurent

Monika Podgórska

Wspólnik Zarządzający z przeszło 15-letnim doświadczeniem w tym fachu. Współtworzyła organizację oraz prowadziła sprawy organizacyjne takich kancelarii jak słynna ECh&W. Teraz współtworzy i kieruje sprawami organizacyjnymi WLP Legal. Urodzona menager najlepszych kancelarii prawniczych. Lojalna, sumienna, niezawodna. Uwielbiają z nią pracować firmy księgowe obsługujące kancelarie i wsparcie informatyczne firm prawniczych. O biznesie prawniczym wie (prawie)wszystko.

Partner, Radca prawny - Szef Działu Prawa Zamówień Publicznych

Paulina Kapler

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji oraz Podyplomowego Studium Prawa Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Wybitna specjalistka z zakresu prawa zamówień publicznych. Posiada rozległe i unikalne doświadczenie w doradzaniu przedsiębiorcom, agencjom rządowym oraz jednostkom sfery budżetowej w zakresie finalizowania przetargów i skutecznego realizowania zawieranych w ich wyniku umów. Niezwykle rzetelna i dokładna. Także doradza strategicznie w zakresie integracji podmiotów gospodarczych. Opiniuje m.in. w zakresie prawnej dopuszczalności realizacji modeli prowadzenia działalności i założeń funkcjonowania modeli biznesowych. Centra Usług Wspólnych działające w grupach kapitałowych nie mają przed nią tajemnic. Brała aktywny udział przy tworzeniu projektu ustawy o ważnych wydarzeniach sportowych.

Adwokat - Szef Działu Procesów Gospodarczych

Katarzyna Bando-Tylińska


Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Urodzona cywilistka. W kancelarii odpowiedzialna za kwestie związane z prawem cywilnym materialnym i procesowym. Ukończyła certyfikowane szkolenie podstawowe na mediatora organizowane przez Centrum Mediacji Izby Adwokackiej w Warszawie, pt. „Mediacja dla Adwokatów”. Wyjątkowo kompetentna i drobiazgowa. Jednocześnie niezwykle opanowana. Miłośniczka szczegółów, które decydują o tym co najważniejsze. Nie pomija żadnej istotnej kwestii. Jednocześnie nie lubi tracić czasu na kwestie bez znaczenia.

Adwokat

Joanna Zigoura-Tomaszewska

Specjalizuje się w prawie cywilnym i prawie spółek. Posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie na rzecz pomiotów polskich i zagranicznych w zakresie obsługi korporacyjnej spółek. Wspiera klientów w procesach zakładania oraz rejestracji zmian w spółkach prawa handlowego w Krajowym Rejestrze Sądowym. Doradza przy transakcjach kupna i sprzedaży akcji i udziałów, przedsiębiorstw lub ich składników. Uczestniczyła w procesach due dilligence przygotowując raporty z badań prawnych. Była zaangażowania w prowadzenie licznych procesów reorganizacyjnych spółek (połączeń, przekształceń, podziału spółek).

Eksperci

Of Counsel

Ekspert

Agata Kosieradzka-Federczyk

Doktor nauk prawnych. Radca prawny. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Członek Warszawskiego Seminarium Aksjologii Administracji. Była ekspertem w biurze Trybunału Konstytucyjnego. Adiunkt w Instytucie Nauk Prawnych UKSW, zajmuje się zagadnieniami prawa publicznego, z  szczególnym naciskiem na prawo ochrony środowiska. Jej szczegółowe zainteresowania naukowe koncentrują się na międzynarodowym prawie ochrony środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko. Autorka licznych monografii, komentarzy, artykułów naukowych oraz poradników z zakresu prawa i postępowania administracyjnego, w tym prawa ochrony środowiska. Obdarzona szczególnie wnikliwym spojrzeniem na zagadnienia środowiska naturalnego w normach prawnych.

Ekspert

ks. Krzysztof Kiełpiński

Absolwent Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Wydziału Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Specjalizuje się w kanonicznym prawie małżeńskim, kanonicznym prawie karnym oraz prawie sakramentalnym Kościoła Katolickiego. Jego pasją są także sprawy z zakresu prawa kanonizacyjnego (niestety poza ofertą kancelarii). Autor licznych publikacji o charakterze naukowym i eksperckim nie tylko z prawa kanonicznego. Niezwykle cierpliwy i empatyczny. Słuchający w sposób aktywny i towarzyszący, a jednocześnie wyjątkowo dyskretny. Potrafiący znaleźć rozwiązanie (i to niejedno) spraw wydających się nie do rozwiązania.

Ekspert

Emilia Lucyna Chojnowska-Tudruj

Adwokat kościelny zatwierdzony przy Sądzie Metropolitalnym Warszawskim. Pełni funkcję pełnomocnika i adwokata stron w procesach o stwierdzenie nieważności małżeństw sakramentalnych. Jednocześnie jest członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Jeden z najwybitniejszych praktyków w dziedzinie postępowań kanonicznych. Całym sercem i umysłem angażuje się w prowadzone postępowania. Nieustępliwa a jednocześnie niezwykle taktowna. Bardzo wrażliwa na szczegóły każdej sprawy, jednocześnie nie tracąca z oczu obrazu całości.

Ekspert

Bartłomiej Janyga

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studiów podyplomowych w zakresie prawa porównawczego na Uniwersytecie im. Fryderyka – Wilhelma w Bonn. Radca prawny z niezwykle bogatym doświadczeniem zarówno w międzynarodowych firmach prawniczych jak i światowych gigantach ubezpieczeniowych. Obecnie z ogromnym sukcesem kieruje własną kancelarią prawniczą wyspecjalizowaną w prowadzeniu masowych procesów dla firm ubezpieczeniowych. Wybitny ekspert z zakresu prawa ubezpieczeń oraz prawa medycznego. Jest autorem wzorcowych na polskim rynku rozwiązań w zakresie warunków ubezpieczenia ochrony prawnej, grupowych umów ubezpieczenia oraz systemów sprzedaży tego produktu dla podmiotów z branży finansowej oraz artykułów i komentarzy z zakresu ubezpieczenia ochrony prawnej. Prowadzi wykłady i szkolenia na temat prawa medycznego i ubezpieczeniowego.

Ekspert

Patrycja Antoniak – Tęskna

Doktor nauk prawnych. Adwokat. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Mediator i certyfikowany Coach (Business Coaching Diploma). Znakomita specjalistka z zakresu prawa budowlanego (ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień własności intelektualnej w procesie inwestycyjno-budowlanym). Od wielu lat z sukcesami wspiera inwestorów, deweloperów, biura inżynierskie i pracownie architektoniczne w przygotowaniu i realizacji inwestycji budowlanych. Mówią, że jest niezastąpiona. Niezwykle skromna i pracowita. Doskonale poruszająca się w aspektach międzynarodowych zagadnień, w których się specjalizuje. Autorka pokaźnej liczby publikacji.

Ekspert

Dariusz Skłodowski

Wyróżniony absolwent prawa na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doradca podatkowy (wpisany pod numerem 01530). Od prawie trzydziestu lat związany z branżą finansową. Posiada certyfikat Ministra Finansów na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych. Wybitny specjalista z zakresu podatków, ale i z rachunkowości. Zajmuje się szeroko pojętą tematyką rachunkowości i prawa podatkowego, posiada rozległą wiedzę w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, osób prawnych i VAT. Specjalizuje się w doradztwie związanym z restrukturyzacją przedsiębiorstw. Niezwykle precyzyjny i dokładny. Potrafiący znajdować rozwiązania najbardziej złożonych problemów – bez uprzedniego ich prowokowania.

Ekspert

Piotr Kościańczuk

Wyróżniony absolwent Prawa na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, a także absolwent Politechniki Warszawskiej, gdzie aktualnie wykłada na wydziale Inżynierii Produkcji. Ukończył studia MBA na Francuskim Instytucie Zarządzania. Doradca podatkowy z rozległym doświadczeniem i wszechstronnymi kompetencjami. Zajmuje się szeroko pojętą tematyką rachunkowości i prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem od towarów i usług oraz postępowaniami podatkowymi. Jako Główny Księgowy odpowiedzialny jest za wdrożenie polityki rachunkowości i zasad wycen u Klientów ze szczególnym uwzględnieniem firm produkcyjnych. Nieoceniony przy złożonych i trudnych projektach.

Ekspert

Justyna Kuś

Radca prawny. Wyróżniona absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, a także studiów podyplomowych w zakresie Prawa Zamówień Publicznych na Uniwersytecie Warszawskim oraz Studium dla Doradców Podatkowych przy Instytucie Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy. Niezwykle ceniony ekspert z zakresu prawa gospodarczego i podatkowego. Wszechstronna i niebywale dokładna. Jej wiedza jest niezbędna przy prowadzeniu dużych i skomplikowanych gospodarczych z elementem publicznoprawnym w tle.

Ekspert

Sonia Lubecka

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II w Lublinie na kierunku prawo i ekonomia oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku windykacja należności. Odbyła aplikację komorniczą w Izbie Komorniczej w Warszawie, uzyskując uprawnienia zawodowe. Doświadczenie zawodowe zdobywała w uznanych kancelariach komorniczych w kraju. Specjalistka z zakresu windykacji oraz egzekucji sądowej, w tym zwłaszcza z  zakresu egzekucji z nieruchomości oraz sprawach o znacznym stopniu skomplikowania. Posiada doświadczenie w opracowywaniu i wdrażaniu strategii windykacyjnych. Trener z zakresu egzekucji dla największych podmiotów branży windykacyjnej w Polsce.